- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อยากทราบว่ายังมีการให้บริการระบบ wifi ที่แฟลตทะเลแก้วอยู่ไหมคะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
คือก่อนหน้านี้จนถึงช่วงกลางค่อนมาปลายเดือนสิงหาคม 2561 ยังสามารถ connect สัญญาน wifi ได้ แต่หลังจากนั้นก็ detect สัญญานไม่ได้อีกเลยอยากทราบว่ามีการยกเลิกการให้บริการ wifi ในส่วนของแฟลตทะเลแก้วหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
แฟลตทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
12/09/2561 08:22:23
บันทึกการดำเนินการ:
ทำการตรวจเช็ค wifi เสีย รอการเปลียนอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2561 10:26:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th