- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
-โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการมีเลขสัญญาณ ต้นสายและปลายสายสลับกัน แต่ถ้ากด เช็คสัญญาณโทรศัพท์ เป็นหมายเลขที่เคยกำหนดค่ะ * ถ้าไม่เข้าใจมาแล้วติดต่อพี่ปุ้ม-สุรีย์พร นะค่ะ **รบกวนแก้ไขให้ด่วนค่ะ
สถานที่:
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0831622599
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
26/08/2561 12:58:44
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2561 12:07:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th