- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded.
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded.
สถานที่:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9434, 0898394672
ผู้แจ้ง:
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
17/08/2561 08:30:07
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/08/2561 09:30:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th