- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม ท 410 ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โปรแกรมไมโครซอฟใช้ไม่ได้ค่ะ ตอนนำเสนอ แก้ไขไฟล์ไม่ได้ เครื่องบอกให้ ลงทะเบียน
สถานที่:
ห้องประชุมชั้น 4 ท 410
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9233
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา กองจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
04/08/2561 09:33:24
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท,นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/08/2561 11:13:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th