- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มี
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรม Spss
สถานที่:
ตึก ฉ. ห้อง 102
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4901
ผู้แจ้ง:
นางสาววัชราพร สีทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
วิทยาลัยการพยาบาล
วันที่:
20/07/2561 09:55:25
บันทึกการดำเนินการ:
ขออภัยไม่สามารถลงโปรแกรม SPSS ให้ได้เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/07/2561 15:42:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th