- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนตและโทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ต หลุดบ่อยมากค่ะ wifi ไม่สามารถใช้งานได้ โทรศัพท์สายในสัญญาณขาดๆหายๆ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ
สถานที่:
สำนักงานคณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055230597
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
18/07/2561 10:32:32
บันทึกการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ติดราชการไปวันกล้า เมื่อกลับมาจะรีบดำเนินการให้คะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/07/2561 08:44:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th