- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ซ่อมคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ซ่อมคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานไม่ได้
สถานที่:
ห้องสภานักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวปนัสยา ชลูดดง
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
17/07/2561 18:40:34
บันทึกการดำเนินการ:
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ทางศูนย์ไอทีจะบริการดูแลปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยจะบริการให้บริการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ได้รวมถึงเครื่องของนักศึกษาครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2561 11:29:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th