- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
copy ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
copy ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นวินโดว์ 98 เป็นเครื่องทำเงินเดือน (ไม่อ่านแฟตไดร์ แผ่น CD และไม่ต่ออินเทอร์เน็ต) ขอความกรุณามาทำให้ด่วนนะคะ เนื่องจาก สตง.ต้องการข้อมูลตั้งแต่ ปี 2549 ตอนบ่ายพรุ่งนี้ (วันที่ 5 ก.ค.61)
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9126
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
04/07/2561 16:09:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/07/2561 09:58:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th