- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แชร์เครื่องปริ้นแต่ปริ้นไม่ออกค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แชร์เครื่องพิมพ์ไว้ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร
สถานที่:
งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
02/07/2561 11:22:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/07/2561 13:53:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th