- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่อง Printer เสีย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่อง Printer โครงการ Happy Work Place เสีย
สถานที่:
โครงการ Happy Work Place ตึก ม ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิตยา กระเร็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
14/06/2561 11:19:00
ผลการดำเนินงาน:
รอการดำเนินการ เมื่อวันที่ 14/06/2561 11:19:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th