- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ภายในเสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถโอนสายได้บางหมายเลข(ภายใน) เช่น กยศ., คคศ., ควท., ปชส. เป็นต้น และหมายเลขอื่นๆ จึงขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขด่วนด้วยค่ะ
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ และจุดภายในต่างๆ ที่ไม่สามารถโอนสายได้
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
04/06/2561 11:22:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/06/2561 08:57:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th