- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในเสีย
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เบอร์ 9142 เสียจ้า
สถานที่:
ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9140
ผู้แจ้ง:
นางอภิชนา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
03/06/2561 10:14:07
ผลการดำเนินงาน:
รอการดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/06/2561 10:14:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th