- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายภายใน ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายภายใน ที่ต่อมาฝั่งเรือนแพเพื่อเป็นห้องงานทุนกู้ยืม ยังใช้การไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
03/06/2552 14:00:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/06/2552 10:38:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th