- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์ภายในติดต่อไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากเบอร์ภายในเดิม 9242 ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ค่ะ สงสัยผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าคะ เพราะกลายเป็น 9241 ไปแล้วค่ะ รบกวนแก้เป็นเบอร์เดิมดีกว่าไหมคะ เนื่องจากแจกเบอร์ไปหมดแล้วงะ
สถานที่:
สำนักงานประกัน อาคารเรียนรวม ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9244
ผู้แจ้ง:
นางสาวเดือนเพ็ญ สนโต
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
31/05/2552 10:29:22
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อย ต้องอภัยด้วยเนื่องผิดพลาดทางเทคนิค ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับ ผู้ดูแลระบบ Voip
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2552 15:13:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th