- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ มาเซ็ตระบบโทรศัพท์ VOIP ให้ด้วยครับ (เบอร์เพิ่มเติม)เพราะว่าได้เดินสายโทรศัพท์ไปตามห้องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ และฝากเช็คเบอร์ 2203 ด้วยค่ะ รับได้แต่โทรออกไม้ได้ค่ะ ...ขอบคุณครับ
สถานที่:
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2, 3, 4 อาคารมหาวชิราลงกรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-8716895
ผู้แจ้ง:
นายสัญญา ปานแย้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
27/05/2552 14:28:38
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/05/2552 08:33:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th