- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หน้าจอสีดำขึ้นภาษาจีน และรีสตาร์ทเครื่องตลอด (เครื่องพี่โอ๋กับเครื่องพี่น้อยค่ะ) ด่วนเลยค่ะ จะทำเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
การเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9126
ผู้แจ้ง:
ธนัญภรณ์ สอนพูน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
21/12/2560 09:27:07
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/12/2560 09:08:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th