- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาวกรวิกา มณีวัลย์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
19/12/2560 14:58:27
บันทึกการดำเนินการ:
เบื้องต้น อาจอุปกรณ์เสียภายใน แจ้งเคลมบริษัทเป็นอันดับแรก ขอบคุณครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/12/2560 13:15:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th