- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สัญญานเรียกเข้าไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์หมายเลข 4300 คณะวิทยาศาสตร์ เรียกเข้าไม่ได้แต่สามารถโทรออกได้ ตรวจสอบแล้วเวลาเรียกเข้าแล้วไปเข้างานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ลองทดสอบโทรออกแล้วก็ยังเป็นเบอร์ 4300 ครับ(เครื่องโชว์เบอร์) รบกวนตรวจสอบด้วยครับ
สถานที่:
ควท. ห้อง ศว108
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0866650161
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
18/05/2552 09:14:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/05/2552 09:35:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th