- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับปริ้นเตอร์มีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์งานได้
สถานที่:
สระว่ายน้ำและฟิตเนส
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9661
ผู้แจ้ง:
นางสาววันดี พรมโห้
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
07/10/2560 14:07:34
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2560 10:38:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th