- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
upload รูปภาพทำบัตรบุคลากรw,jได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ไม่สามารถ upload รูปภาพทำบัตรบุคลากรได้ ทั้งๆที่ยังไม่สิ้นสุดกำหนดให้ upload
สถานที่:
หอพักอาจารย์ราชพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
088-2725058
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
30/09/2560 00:43:40
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นางสาวจรรยา ยานะโส
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/10/2560 10:13:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th