- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ wifi หอพัก ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wifi หอพัก ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง จับแล้วติดๆหลุดๆ เหมือนอุปกรณ์ที่หอพักมีปัญหา ตัว AP หายไปหลายตัว ตัวที่ติก ก็จับแล้ว ติดๆหลุดๆ
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวช 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0867364000
ผู้แจ้ง:
นายหาญณรงค์ สันติสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
20/08/2560 20:36:03
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2560 13:40:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th