- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ที่อาคารสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ที่อาคารสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ มีความจำเป็นมากที่จะทำการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากผู้ที่จะติดต่อประสานงานการเข้าใช้บริการ ไม่สามารถทำการติดต่อได้
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0962063564
ผู้แจ้ง:
นายบุญเตียง จันทาศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
27/07/2560 13:56:48
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบเบื้องต้นอุแกรณืทำงานปกติอยู่ในช่วงดำเนินการเช็คคู่สายระหว่างตึกกองพัฒนากับอาคารสระว่ายน้ำ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/09/2560 16:33:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th