- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดสท๊อป ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง แบ็คกราวน์ แกดเจด ต่างๆได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนใส่คีย์แอคทิเวทวินโดว์ให้หน่อยครับผม
สถานที่:
ห้องงานเลขานุการผู้บริหาร เครื่องติดกับประตูทางเข้าเลยครับ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0992125699
ผู้แจ้ง:
นายสาธิต มณีโชติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
27/07/2560 12:54:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/08/2560 10:27:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th