- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตที่หอพักได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
หอพักที่3ได้เปิดให้บริการสำหรับแขกพัก(โรงแรม) ชั้น1 แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบไวเรสได้เลย จึงขอให้ทางศูนย์ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ
สถานที่:
หอพักที่3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005ต่อ9953
ผู้แจ้ง:
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
03/04/2552 15:39:13
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ wireless เสีย ที่ชั้น 2 ฝั่งขวามือ ให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ wireless ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และนายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/04/2552 15:16:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th