- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องที่สำนักงานหอพักไม่สามารถปริ้นงานได้เลยสักเครื่องค่ะแล้วตอนนี้ต้องการใช้ปริ้นมากค่ะเนื่องจากตัดGFแล้วไม่สามารถปริ้นได้และลองแก้ไขเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถปริ้นงานได้ค่ะรบกวนหน่อยนะค่ะ
สถานที่:
สำนักงานหอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาววรกมล นาชอน
ตำแหน่ง:
นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
02/04/2552 17:13:58
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้วและนายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/04/2552 15:21:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th