- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา ครับ ไม่แน่ใจว่ามันต้องขยับสายไหนบ้าง
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7218
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
02/03/2560 11:40:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/03/2560 16:02:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th