- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสทุกเครื่องจำนวน 6 เครื่้อง อาการไม่สามารถเสียบอุปกรณ์แฟลตไดฟ์หรือเครื่องสำรองข้อมูลและอย่างอื่นใดๆได้เลย ไม่สามารถเซฟข้อมูลได้ และพอเซฟแล้วจะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลในอุปกรณ์นั้นๆได้เลย เป็นมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005
ผู้แจ้ง:
นางสาววรกมล นาชอน
ตำแหน่ง:
นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
26/01/2560 11:04:03
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/02/2560 08:46:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th