- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไวรัสเยอะมากคะ และเปิดแฮนดี้ไดร์ไม่ค่อยได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เปิดแฮนด์ดี้ไดร์ไม่ค่อยได้แต่เอาไปเปิดเครื่องอื่นได้และขอให้ลงโปรแกรมสแกนด์ไวรัสให้หน่อยนะคะ
สถานที่:
สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
242
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
02/04/2552 15:44:26
บันทึกการดำเนินการ:
เปิดได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/04/2552 09:40:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th