- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในมีปัญหา
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เมื่อยกหูโทรศัพท์ จะมีเสียงซ่าแทรกดังจนไม่สามารถติดต่องานได้ เริ่มมีอาการหลังจากปีใหม่เป็นต้นมา
สถานที่:
อาคารศูนย์ภาษา ห้อง IT407
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0867364000
ผู้แจ้ง:
นายหาญณรงค์ สันติสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
23/01/2560 11:34:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/02/2560 16:14:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th