- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายเเลน์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ ที่เครื่องคอมเป็นการต่อเเบบสายเเลนด์
สถานที่:
บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9701
ผู้แจ้ง:
นางสาวธรรมสาคร รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
28/11/2559 12:47:00
บันทึกการดำเนินการ:
windows หมดอายุ สายมีปัญหาขาดตลอดเส้นแนะนำจ้างช่าง มาเดินสาย ภายในใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/12/2559 16:35:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th