- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็ปกรมสรรพากรไม่ได้ (เชื่อมต่อไม่ได้)
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เข้าเว็ปกรมสรรพากรไม่ได้ เป็นแค่เว็ปเดียว ขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้
สถานที่:
งานบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0816881316
ผู้แจ้ง:
นางสาววนัสนันท์ อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
21/11/2559 11:38:55
บันทึกการดำเนินการ:
ไปดำเนินการให้แล้ว แต่เนื่องจากมีปํญหาที่ตัวโปรแกรมของ สรรพากรเอง จึงต้องรอการแก้ไข
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/11/2559 12:00:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th