- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เวลาใช้งานคอมพิวเตอร์หน้าจอจะขึ้น Microsoft Security Essentials ให้ล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะเด้งขึ้นมาตลอดเวลา
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9213
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
17/11/2559 13:01:17
บันทึกการดำเนินการ:
โดนไวรัสโฆษณาทางเน็ต แนะนำใช้โปรแกรมมาตรฐานสแกนจนกว่าจะครวจไม่พบ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2559 09:35:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th