- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
รบกวนสอบถามค่ะ แจ้งงานไฟฟ้ามาดูเครื่องแฟ็กให้ พบว่า ไม่มีสัญญาณมาจากทางองค์การโทรศัพท์ ต้องแจ้งให้ซ่อมยังไงค่ะ
สถานที่:
งานสภา ชั้น 2 โซน บี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232,9233,0612722200
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
16/11/2559 15:33:27
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแจ้ง tot แล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/11/2559 10:37:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th