- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องมีปัญหาน่าจะติดไวรัส
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องมีปัญหาติดไวรัส
สถานที่:
งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267109
ผู้แจ้ง:
นางสาววิวรรธนี สังข์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
05/11/2559 13:57:40
บันทึกการดำเนินการ:
แนะนำให้ลงวินโดว์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/11/2559 13:11:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th