- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wifi ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญพัชญ์ กล้าการค้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
04/10/2559 14:18:38
บันทึกการดำเนินการ:
wifi AIS เสีย แจ้งผู้ใช้งานและสำนักงานหอพัก และแจ้งซ้อมAIS (แจ้งพี่สุชินติดตามAIS)
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/10/2559 11:47:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th