- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ภายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ ภายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาน เบอร์ 4102
สถานที่:
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ควท.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0873077490
ผู้แจ้ง:
นายจักกฤษ จันทวงษ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
29/07/2559 10:54:42
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คเบื้องต้นอุปกรณ์ทำงานปกติ สามารถโทรเข้าได้ ปัญหาเกิดจากสายโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องนั้นขาด ตอนนี้ยังติดการดำเนินงานตรวจเช็คห้องเรียนไอที จะเข้าซ่อมในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/08/2559 10:52:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th