- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอคอมสั่น ตัวหนังสือเบอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องมา จอสั่น พื้นขาว ตัวหนังสือเบอร์และจากมองไม่ชัด
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
คุณอรทัย ยิ้มอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
25/07/2559 08:55:14
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการส่งศูนย์ เพื่อประเมินราคาค่าซ่อมครับ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ว่า ทางผู้แจ้งไม่ต้องการซ่อม จึงขอรับเครื่องกลับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/08/2559 13:32:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th