- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หน้าจอไม่ชัด สั้น
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หน้าจอไม่ชัด สั่นตลอด ไวรัส
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
คุณอรทัย ยิ้มอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
16/07/2559 11:09:36
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขปัญหา ไวรัส yahoo chromium เรียบร้อยแล้ว ปัญหาหน้าจอสั่น ยังไม่พบอาการ ตรวจสอบการทำงานของ driver จอ ปกติดี ตัวเครื่องเป็น Lenovo แบบ all in one
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/07/2559 11:48:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th