- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
นื่องจาก ได้แจ้งปัญาโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 แต่ศูนย์ IT ขึ้นสถานะดำเนินการแล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ 4211
สถานที่:
ศว.315
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0866286791
ผู้แจ้ง:
นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
16/07/2559 09:28:30
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/07/2559 11:43:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th