- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นมีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นไม่ทำงาน
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร It 301
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
สายใน 9430
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ฉัตรแก้ว ทองสุก
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
06/06/2559 14:13:31
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องปริ๊นรุ่น MP237 ติดแท็งค์ มีปัญหา ระบบล๊อกการนับจำนวนแผ่นที่ปริ๊นแล้วล๊อกหัวพิมพ์ (full counter) ได้ทำการเคลียเค้าเตอร์เรียบร้อย พิมพ์งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/06/2559 14:21:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th