- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ พร้อมติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตใหม่
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 เครื่อง แต่ยังไม่มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่ม 1 จุด (ขอด่วนนะค่ะ)
สถานที่:
ห้องงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9190
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
31/05/2559 10:33:17
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร และนายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2559 13:37:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th