- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งสัญญาเบอร์โทร 055267058 เป็นเครื่องแฟกซ์ค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
แจ้งสัญญาเบอร์โทร 055267058 เป็นเครื่องแฟกซ์ค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้ สอบถามงานไฟฟ้า ต้องเดินสายใหม่ค่ะ **แจ้งศูนย์ไปตั้งแต่รอบที่แล้ว ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเำนินการให้ค่ะ
สถานที่:
งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897051483
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
18/05/2559 10:51:47
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/06/2559 11:16:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th