- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน็ตบุคติดต่อสัญญาณเน็ตไร้สายไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โน็ตบุคของสำนักงานติดต่อสัญญาณเน็ตไร้สายไม่ได้
สถานที่:
กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
10/05/2559 09:52:52
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบแผงควบคุมไวไฟแล้ว ไม่พบสัญญาณ ปิดแล้วเปิดคอนเน็ทชั่นใหม่ พบสัญญาณ ต่อสัญญาณทดสอบแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ ปัญหาเกิดจาก จำค่าสัญญาณเดิมแล้วค่าไม่ตรง แจ้งปัญหาพร้อมบอกวิธีการแก้ไขผู้พบปัญหาแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/05/2559 10:58:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th