- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ขัดข้อง
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
กดหมายเลขที่ต้องการโทรได้ แต่หลังจากนั้นแล้วจะไม่มีสัญญาณเลยค่ะ
สถานที่:
ว 101
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4201
ผู้แจ้ง:
อาจารย์รุ้งเพชร แข็งแรง
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
23/04/2559 13:56:46
บันทึกการดำเนินการ:
จะเข้าดำเนินการวันที่ 3 พค 59
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/06/2559 09:35:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th