- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
notebook ติดไวรัส
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนทางพี่ใหญ่เข้ามาเช็ค notebook ของท่าน ผอ.กองกีฬาฯให้หน่อยครับ
สถานที่:
กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0946161046
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
23/03/2559 09:28:57
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่อง notebook มีอาการค้าง เมื่อเปิดครั้งแรก หากปิดแล้วเปิดใหม่จะใช้งานได้ปกติ ทำการลงโปรแกรม windows ใหม่ เป็น windows 10 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/03/2559 11:16:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th