- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามกีฬาพระองค์ดำ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ซ่อมเครื่องฯ และ แยกจอคอมฯเป็น 2 จอ
สถานที่:
สนามกีฬาพระองค์ดำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0946161046
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
23/03/2559 09:17:05
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมดพร้อมตัวกันไวรัส(ฟรี) จอคอมพิวเตอร์ ทางกองกีฬาขอคำปรึกษาและจัดหาสายวายมาเอง ได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/03/2559 09:22:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th