- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267-089(9180)
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
14/02/2559 09:01:45
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/03/2559 08:57:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th