- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แบตลิเทียมเสื่อม
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เวลาเปิดคอมพิวเตอร์ ต้องตั้งเวลาทุกครั้งเนื่อกจากแบตลิเทียมน่าจะเสื่อม
สถานที่:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9434
ผู้แจ้ง:
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
04/02/2559 09:26:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาลเรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2559 13:23:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th