- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าดูระบบในงานกองไม่ได้
สถานที่:
กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ศูนย์กีฬาในร่ม1-2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819538736
ผู้แจ้ง:
หยกฟ้า ขำปลื้มจิต
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
02/02/2559 09:15:24
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการล้างไวรัส Hao123 ลบโปรแกรม antivirus ตัวเก่า เนื่องจากหมดอายุ อัพเดท ตัวป้องกันไวรัสตัวใหม่ (Avira Free antivirus) ลบและเพิ่มโปรแกรม microsoft office จากเดิมให้เป็น 2010 ตามที่ได้รับการร้องขอ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/02/2559 10:05:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th