- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ช่วยลงโปรแกรมป้องกันไวรัสใหม่ให้ด้วย หรือต่ออายุด้วย
สถานที่:
ตึกการศึกษาพิเศษชั้น2 ห้องdss
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0814005251
ผู้แจ้ง:
นายเอ๋ หล้าคำ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
25/02/2552 11:28:32
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/03/2552 10:55:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th